TIP[1]
伊朗甲[2]
冰岛锦[2]
印度甲[1]
友谊赛[8]
土甲[2]
土超[2]
希腊甲[4]
希腊超[1]
希超B[1]
意女甲[2]
意甲[1]
爱沙冬[1]
突尼甲[1]
芬乙联[2]
英冠[1]
英女联[1]
英女超[2]
荷甲[1]
葡甲[1]
西U1[6]
西丁[11]
西丙1[6]
西丙2[3]
西丙3[4]
西丙4[4]
西乙[1]
西女乙[1]
西女甲[3]
西甲[2]
马耳乙[1]
马耳甲[1]
全选
反选
主胜 平局 客胜   
赛事时间主队
平均指数
客队
新二
比分公司
返还率 指数
  2020年01月19日 星期日  
伊朗甲 01-19 18:30 巴德兰 [8] 1.582 3.393   5.457 90.08% 库内巴博勒 [17] -:-
伊朗甲 01-19 18:30 乌尔米耶 [3] 1.974   2.929   4.011 91.13% 沙禾达利亚拉克 [7] -:-
西甲 01-19 19:00 马略卡 [18] 3.139 3.430 2.289 95.51% 华伦西亚 [7] 0.860 -0.25 1.050 -:-
友谊赛 01-19 19:00 孟加拉 1.155 6.623 15.086 92.33% 斯里兰卡 0.880 1.75 0.940 -:-
友谊赛 01-19 19:00 考诺萨基列斯 4.372 3.915 1.643 91.51% 苏杜瓦 -:-
友谊赛 01-19 19:00 沙夫豪森 1.440   4.350   5.175 89.48% YF尤文图斯 -:-
西乙 01-19 19:00 艾尔切 [12] 2.233   2.887 3.523   92.76% 艾科坎 [13] 0.970 0.25 0.920 -:-
土甲 01-19 19:00 克斯欧仁古库 [5] 1.337   4.486 8.084 91.36% 埃斯基希体育 [16] 0.840 1.25 1.000 -:-
土甲 01-19 19:00 伊斯坦堡士邦 [13] 2.755   3.223   2.378 91.43% 埃祖姆BB [2] 0.800 -0.25 1.040 -:-
西丙1 01-19 19:00 马加达宏达 [4] 2.270   3.109   2.993 91.22% 伊维萨 [3] 0.950 0.25 0.870 -:-
西丙1 01-19 19:00 彭拿 [5] 3.047 3.273 2.159 91.17% 马德里体育会B队 [1] 0.900 -0.25 0.920 -:-
西丙1 01-19 19:00 拉斯罗萨斯 [18] 1.906   3.291 3.688 90.94% 加泰B队 [19] 0.880 0.5 0.940 -:-
西丙1 01-19 19:00 兰格勒奥 [17] 2.327 3.131 2.924 91.65% 奥维多B队 [12] 0.990 0.25 0.830 -:-
西丙1 01-19 19:00 马德里国际 [6] 2.074 3.133   3.368   91.05% 克鲁肖 [8] 0.900 0.25 0.920 -:-
西丙2 01-19 19:00 华拉度列B队 [5] 1.966 3.211 3.569 90.89% 奥沙辛拿B队 [6] 1.010 0.5 0.810 -:-
西丙2 01-19 19:00 图德拉诺 [20] 2.084 3.238 3.276 91.41% 亚勒那斯 [17] 1.050 0.5 0.770 -:-
西丙2 01-19 19:00 艾拉维斯B队 [13] 2.081 3.106 3.381 91.05% 贝高斯 [16] 1.030 0.25 0.790 -:-
西丙3 01-19 19:00 奥洛特 [10] 2.355 2.913 3.049   91.25% 科喏拉 [7] 1.080 0.25 0.740 -:-
西丙3 01-19 19:00 爱斯宾奴B队 [2] 1.622   3.527   5.021 90.97% 伊波罗 [13] 0.870 0.75 0.950 -:-
西丙3 01-19 19:00 塔拉哥纳 [17] 2.552 3.059   2.674 91.51% 巴塞隆拿B [3] 0.780 -0 1.040 -:-
西丙3 01-19 19:00 普拉特 [20] 1.686 3.442 4.660 91.05% 奥利维拿 [19] 0.860 0.75 0.960 -:-
西丙4 01-19 19:00 卡迪斯B队 [9] 2.572 2.778 2.860 91.04% 耶克拉诺 [2] 0.790 -0 1.030 -:-
西丙4 01-19 19:00 塔拉韦拉 [17] 2.391 2.950 2.928 91.01% 维尔瓦 [11] 1.100 0.25 0.720 -:-
西丙4 01-19 19:00 比利亚罗夫莱多 [19] 2.799   3.072 2.412 91.13% 马贝拉 [4] 1.070 -0 0.750 -:-
西丙4 01-19 19:00 UCAM穆西亚 [12] 2.043   2.948 3.726 91.15% 林纳瑟 [7] 0.960 0.5 0.860 -:-
西丁 01-19 19:00 卡些连奴 1.311 4.436 7.260 88.81% 阿罗约 [274] 0.850 1.25 0.970 -:-
西丁 01-19 19:00 奥利万扎 3.950 3.450 1.740 89.47% 维拉洛尼斯 0.860 -0.75 0.960 -:-
西丁 01-19 19:00 欧罗巴 [10] 1.929   3.235 3.485   89.73% 维拉弗兰卡 [106] 1.020 0.5 0.800 -:-
西丁 01-19 19:00 皇家阿维勒斯 [222] 2.960 3.159   2.197   90.13% 空达 [168] 1.050 -0 0.770 -:-
西丁 01-19 19:00 圣安阿德雷 [7] 1.856   3.243   3.786 89.99% 格拉诺列尔斯 [162] 0.860 0.5 0.960 -:-
西丁 01-19 19:00 塔科荣特 [102] 2.870 3.325 2.180 90.26% UD圣费尔南多 [9] 0.810 -0.25 1.010 -:-
西丁 01-19 19:00 卡阿特 1.970 3.025 3.700 90.22% 圣胡安莫扎瑞法 [71] 1.000 0.5 0.820 -:-
西丁 01-19 19:00 拉维根德尔卡米诺 2.356 3.097 2.751 90.02% 艾尔玛善 1.020 0.25 0.800 -:-
西丁 01-19 19:00 阿豪林托热 [349] 4.099 3.369   1.765 90.31% 曼查竞技 1.000 -0.5 0.820 -:-
西丁 01-19 19:00 科尔多瓦B队 [178] 4.081 3.286 1.794 90.35% 乌特拉 [17] 0.880 -0.5 0.940 -:-
西女甲 01-19 19:00 维尔瓦女足 [13] 2.711 3.189 2.386   90.78% 塔空女足 [10] 1.140 -0 0.680 -:-
西女甲 01-19 19:00 马德里CFF女足 [14] 4.394   3.660   1.688 91.47% 毕尔巴鄂女足 [6] 0.800 -0.75 1.020 -:-
西女乙 01-19 19:00 毕尔包B队女足 1.220 5.300 8.600 88.92% 波卒埃洛女足 -:-
西U19 01-19 19:00 布尔戈斯U19 2.239   3.403 2.662   89.59% 圣塔玛塔U19 0.800 -0 1.020 -:-
西U19 01-19 19:00 马拉加U19 [30] 2.623 3.431 2.256   89.61% 塞维利亚U19 0.750 -0.25 1.070 -:-
西U19 01-19 19:00 艾尔切U19 3.363   3.433 1.901 89.71% 瓦伦西亚U19 0.970 -0.5 0.850 -:-
西U19 01-19 19:00 芜拉尔CFU19 1.926   3.411 3.240   89.20% 佩林斯体育会U19 0.940 0.5 0.880 -:-
爱沙冬季 01-19 19:10 塔林军团 [7] 4.779 4.106 1.527 90.28% 塔尔图塔梅卡 [6] 0.660 -1.25 1.160 -:-
荷甲 01-19 19:15 云路 [16] 7.062 4.793 1.399 93.89% PSV燕豪芬 [4] 0.950 -1.25 0.940 -:-
葡甲 01-19 19:15 法伦斯 [2] 1.861   3.291   3.991 91.59% 卡维拉哈 [4] 0.930 0.5 0.950 -:-
西丁 01-19 19:15 斯维瓦 [219] 1.925   3.191 3.620   90.16% 索摩扎斯 1.010 0.5 0.810 -:-
西U19 01-19 19:15 华米诺尼格兰U19 1.565 3.868 4.623 89.78% 马林纳体育U19 1.030 1 0.790 -:-
意甲 01-19 19:30 AC米兰 [10] 1.602 3.832 6.127 95.38% 乌迪内斯 [13] 0.810 0.75 1.100 -:-
印度甲 01-19 19:30 巴甘莫哈 [1] 2.447 3.027   2.781 91.02% 东孟加拉 [5] 0.850 -0 0.990 -:-
意女甲 01-19 19:30 恩波利女足 [6] 19.224 9.436   1.059   90.72% 尤文图斯女足 [1] 0.870 -2.75 0.950 -:-
意女甲 01-19 19:30 费伦天拿女足 [2] 1.173 6.538 10.604   90.93% 弗洛朗蒂亚女足 [8] 0.900 2 0.920 -:-
西U19 01-19 19:30 帕塔科纳U19 2.269   3.241 2.780 90.17% 阿尔巴塞特U19 0.840 -0 0.980 -:-
友谊赛 01-19 20:00 特库古库阿塔斯普 2.320   3.450   2.510   89.34% 拜仁慕尼黑青年队 0.800 -0 0.960 -:-
英冠 01-19 20:00 诺定咸森林 [6] 1.544 4.208   5.621 94.05% 卢顿 [24] 0.930 1 0.960 -:-
TIP杯 01-19 20:00 斯特里达 [4] 1.448   4.520 5.422   91.22% 斯卡利卡 [2] 0.980 1.25 0.840 -:-
西丙1 01-19 20:00 拉斯彭马斯竞技 [13] 3.541 3.265 1.992 91.68% 巴利阿里 [2] 1.030 -0.25 0.790 -:-
英女超 01-19 20:00 伯明翰女足 [10] 13.456 6.030 1.162   90.85% 曼彻斯特城女足 [2] 0.790 -2 1.030 -:-
英女超 01-19 20:00 曼联女足 [6] 1.261 4.863   9.502 90.59% 托特纳姆热刺女足 [5] 0.870 1.5 0.950 -:-
突尼甲 01-19 20:00 艾斯比兰斯 [2] 1.686 3.260 4.863 90.46% 艾菲里肯 0.890 0.75 0.930 -:-
西女甲 01-19 20:00 塞维利亚女足 [12] 10.448 5.675 1.195 90.19% 马德里竞技女足 [2] 0.900 -1.75 0.920 -:-
英女联 01-19 20:00 达勒姆女足 [3] 1.286 5.072 7.003 89.48% 伦敦城雌狮女足 [4] 0.790 1.5 1.030 -:-
冰岛锦B 01-19 20:00 奥拉弗斯维 [6] 2.722 3.801 2.600   98.51% 纳查雷域克 [3] -:-
希超B 01-19 20:00 佩拿恰奇 [9] 1.088   8.462 16.694 91.14% 克基拉 [12] -:-
马耳乙 01-19 20:15 奎伦迪 [5] 3.865   4.356   1.636 90.95% 利亚竞技 [2] -:-
芬乙联杯 01-19 20:30 路云尼米B队 2.063 3.967 2.823 91.66% 赫拉克勒斯 0.840 0.25 0.980 -:-
西甲 01-19 21:00 皇家贝蒂斯 [13] 2.430   3.600 2.769   95.20% 皇家苏斯达 [6] 0.830 -0 1.080 -:-
友谊赛 01-19 21:00 HSC汉诺威 2.660 4.000   2.050 89.79% 席尔登薛曼 -:-
友谊赛 01-19 21:00 奥林比查 1.050   10.500   16.000   90.08% NK布雷日采 -:-
友谊赛 01-19 21:00 柏林联 4.203 4.078 1.637   91.41% 圣加伦 1.220 -0.5 0.600 -:-
友谊赛 01-19 21:00 贝吉施-格拉德巴赫 4.578 4.628 1.499 90.78% 维多利科隆 0.700 -1.25 1.120 -:-
土超 01-19 21:00 特拉布宗体育 [5] 1.461   4.912   5.450 93.32% 卡斯帕萨 [15] 1.000 1.25 0.900 -:-
土超 01-19 21:00 加拉塔沙雷 [7] 1.297   5.350 8.941 93.48% 丹尼斯尼士邦 [11] 0.920 1.5 0.970 -:-
希腊超 01-19 21:00 克桑西 [6] 3.828 2.904   2.080 92.05% 帕纳辛纳科斯 [8] 1.080 -0.25 0.820 -:-
希腊甲 01-19 21:00 特斯帕罗塔斯 [14] 2.632 2.922   2.616   90.54% 多高拉斯 [7] 1.010 -0 0.750 -:-
希腊甲 01-19 21:00 奥林比高斯禾路斯 [5] 3.095   3.083   2.190 90.57% 泰利卡拉 [1] 0.900 -0.25 0.860 -:-
希腊甲 01-19 21:00 特里格利亚 [12] 3.469 3.066 2.048 90.69% 韦里亚 [2] 1.030 -0.25 0.730 -:-
希腊甲 01-19 21:00 科拉马塔 [13] 2.146 2.917 3.380 90.53% 尼基沃洛 [8] 0.910 0.25 0.850 -:-
马耳甲 01-19 21:00 塞壬 [5] 1.776 3.718 3.568 89.90% 莫斯塔 [9] 0.800 0.5 0.900 -:-
冰岛锦B 01-19 21:00 维斯崔 [8] 2.240   4.104 2.554   92.45% 图罗沃加 [5] 1.120 0.25 0.700 -:-
芬乙联杯 01-19 21:00 伊韦斯B队 1.358 4.950 6.390 91.33% 谭柏利 0.880 1.5 0.940 -:-
[ 1/11 ] [80条/页]:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  第
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制)

体育在线投注 365bet官网 365体育直播 沙巴体育 外围足球论坛 hg0088平台 外围足球 威廉希尔

体育投注 皇冠比分网 hg0088皇冠 365bet 365bet官网 365bet体育 betway必威app